Länkar

Maskinring
Maskinring Sjuhärad startade sin verksamhet i halvårsskiftet 1998 och är därmed en av Sveriges yngsta Maskinringar. MR- Sjuhärad har sedan dess växt stadigt, från ett 40-tal medlemmar första året till omkring 220 medlemsföretag vid utgången av 2005.

LRF
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen.

Tfn: 0340-300 76 | Mobil: 070-88 20 141